Huurrecht

Het huurrecht is een levendig rechtsgebied. Het is voortdurend in ontwikkeling door rechtspraak en wetswijzigingen. Damlaan Advocaten volgt die ontwikkelingen  op de voet. Voor een goede behartiging van uw belangen als verhuurder of huurder is dat essentieel.

Kenmerkend aan het huurrecht is dat het op veel gebieden ‘dwingend’ recht is. Dit betekent dat beide partijen daaraan gebonden zijn, ook als ze in een huurovereenkomst iets anders hebben afgesproken. Hierdoor kunnen partijen soms voor lelijke verassingen komen te staan. Partijen kunnen ook niet zelf uitmaken of hun onderlinge afspraken onder het huurrecht vallen.

Huurcontracten

Huurcontracten zijn er in allerlei soorten en maten. Het kan gaan om:

o    huur van woonruimte;
o    huur van bedrijfsruimte (zoals winkels);
o    huur van andere gebouwde onroerende zaken (zoals kantoorruimtes);
o    huur van ongebouwde onroerende zaken en van roerende zaken;

Zowel verhuurders, huurders en onderhuurders van onroerend goed kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan wanneer het huurregime niet goed is vastgelegd. De gevolgen kunnen immers ingrijpend zijn. Voor de verhuurder vanuit financieel oogpunt bezien en voor de (onder)huurder gelet op de mogelijke verstoring van zijn huurgenot.

Goede raad van de advocaat: een must!

Damlaan Advocaten streeft er naar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen veel problemen worden voorkomen. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht ruime proceservaring.

Damlaan Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij, zowel ondernemer als particulier. Wij adviseren bij het opstellen en sluiten van huurcontracten en staan onze cliënten bij in geschillen over overlast, achterstallig onderhoud, huurprijzen, onderhuur, wanbetaling.

Mocht u behoefte hebben aan juridisch advies of een oriënterend gesprek aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen!